Počet bodov:
Popis:  9b

V médiách sa veľa hovorí o cestách do vesmíru. Tak sa Lukáš rozhodol, že si dá pauzu od každodennej rutiny a na mesiac odíde na mesiac. Vyhliadol si destináciu Europa1 a kúpil letenku. Nakoľko sa však mierne bojí lietania, tak sa musel na túto cestu odvážiť. Napriek stresujúcej ceste si užil bombastickú mesačnú dovolenku. Teraz sa už však treba vrátiť späť na Zem. Samozrejme, zas sa odvážil a spokojne prišiel domov.

Počas dlhého letu si však uvedomil, že na Europe sa cítil o dosť ľahší a že mu tam pozemská váha ukázala menšiu hodnotu ako na Zemi. Keď sa zamýšľal nad príčinou, natrafil na články o gravitačnom zákone v študijných materiáloch českej Fyzikálnej olympiády2. Koľkokrát menšiu hodnotu ukázala Lukášovi pozemská váha na Europe ako na Zemi? Rotáciu Zeme a Europy neuvažujte.


  1. pozor, nemáme na mysli nákupné centrum v Banskej Bystrici, ale mesiac Jupitera

  2. http://fyzikalniolympiada.cz/texty/druzice.pdf

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.