Počet bodov:
Popis:  9b

Adam si kúpil veľké rovinné nástenné zrkadlo. Keďže nechcel platiť ani o kúsok zrkadla navyše, presne si spočítal, aké veľké zrkadlo potrebuje, aby sa v ňom videl celý. Spočítal si aj to, do akej výšky má zrkadlo zavesiť. Potom sa však zdesil, keď si uvedomil, že svoje výpočty vykonal pre jednu konkrétnu vzdialenosť od zrkadla. Ale čo ak sa postaví pred zrkadlo v inej vzdialenosti? Závisia potrebné rozmery zrkadla a výška jeho zavesenia od toho, ako ďaleko sa pred zrkadlo postaví? A vlastne aké veľké zrkadlo si Adam kúpil a ako vysoko ho zavesil, ak je vysoký \(H\) a počítal so vzdialenosťou \(D\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.