Počet bodov:
Popis:  9b

Po rekreačnej prechádzke vonku si Jaro chcel ísť poriadne umyť ruky. Otočil kohútikom tak, aby bola studená a teplá voda v pomere \(3:1\). Poumýval si ruky mydlom a chcel vodu zastaviť. Kohútik sa mu však pokazil a voda vytekala nepretržitým prúdom rýchlosťou \(\SI{2}{\centi\metre\per\second}\), pričom výtok má tvar štovrca s hranou \(\SI{5}{\centi\metre}\). Jaro sa nenechal rozhodiť a snažil sa kohútik opraviť. Popritom mu napadla zaujímavá otázka. Akou rýchlosťou prúdi voda v rúre privádzajúcej studenú vodu a akou rýchlosťou v rúre privádzajúcej teplú vodu, ak vieme, že obidve rúrky majú kruhový prierez s polomerom \(\SI{1}{\deci\metre}\)?

Jaro býva v bungalove, a preto môžete predpokladať, že všetky rúry sa nachádzajú v rovnakej výškovej úrovni.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.